Parasta ennen -koulujen pääpolut

Hanke etenee viittä pääpolkua pitkin. Polut antavat rytmin jokaisen koulun kehittämistyölle.

1. MoMo-valmennukset

5 kertaa

Tiimivalmentajat vierailevat hankekouluilla viisi kertaa vuoden aikana. He valmentavat koulun hanketiimiä, joka puolestaan valmentaa koko työyhteisöä. Tavoitteena on dialogisen keskustelun ja käytännön tekemisen kautta rakentaa koulujen henkilökunnan yhteistä ymmärrystä ja kehittämisen polkua MoMo—malliin pohjautuen. Tiimivalmentajat haastavat ja innostavat koulun monitoimijaista tiimiä kunkin koulun omalla polulla kohti yhteisöllistä koulua.

2. MoMo-draama

5 kertaa

Draamakasvattajat toimivat kouluilla monitoimijaisessa yhteistyössä niin oppilaiden, henkilökunnan kuin perheiden kanssa draaman keinoin. Tavoitteena on rakentavan vuorovaikutuksen ja ryhmäprosessien ymmärtäminen kaikissa konteksteissa. Käytännössä draamakasvattajat kouluttavat henkilökuntaa, pitävät oppitunteja ja vanhempainiltoja sekä kokoavat ympärilleen oman tiimin, jonka kautta draaman tietoja ja taitoja levitetään kouluissa.

3. MoMo- tiimioppiminen

5 päivää

Tiimiakatemia® Tiimioppimisen Startti- valmennus perehdyttää tiimioppimisen menetelmään. Sen keskiössä on kokonaisvaltainen oppiminen, käytännön tekeminen ja tiimityöskentely. Kyse ei ole vain työkalusta vaan ajattelu- ja toimintatavasta, joka tekee kaikista yhteisön jäsenistä aktiivisia oppijoita ja toimijoita. Valmennuksen tavoitteena on tehdä tiimioppimisen ydinajatuksia ja tiimivalmentajan roolia tutuksi sekä innostaa käytännön tekoihin.

4. MoMo-tutkimus

Koko työyhteisö:
UEF tutkii toimijuutta koulun toimintakulttuurissa ja pedagogiikassa. Menetelmänä on alku- ja loppumittaus.
Hanketiimi:
Tutkimuskohteena on tiimin kehittyminen, ryhmäprosessit ja valmentava kehittämisote. Tiimivalmentajat tulevat nauhoittamaan tutkimuskäyttöä varten kaikki valmennuskerrat sekä tekevät omat muistiinpanot valmennuskerroista.
Yksilö:
Tutkimuskohteena on opettajan oppiminen. UEF:n tutkija haastattelee hankeyhteyshenkilöä MoMo-valmennuksien jälkeen.

5. MoMo-yhteiskehittely

Innoduel on superhelppo osallistamisen ja yhteiskehittämisen digitaalinen työkalu, jossa osallistujat luovat yhteistä ymmärrystä yhteen avoimeen kysymykseen kerralla. Innoduel on myös tuotteistettu johtamisviestintäprosessi sisältäen seikkaperäiset ohjeet ja valmiiksi muotoillut viestit kutsusta juhlintaan. Vaikuttavimmillaan Innoduel on osallistavan toimintatavan mahdollistajana, jossa ylin johto, keskijohto ja työntekijät saavat merkityksellisiä hyötyjä osallistuessaan yhteiskehittämään ilmiötä nimeltä “Johtaminen”.

Koulujen sivupolut

  1. Palvelumuotoilua
  2. Hyvinvointisovelluksen käyttö
  3. Henkilöstöresurssia nuoriso-, sosiaali- tai oppilashuoltotyöhön
  4. Koulutusta hankkeen teemoista
  5. Oppimisympäristön kehittämistä