Valmentamisen malli

Valmentaminen on hankkeen toimintatapa. Tiimivalmentajat työskentelevät koululla hanketiimin kanssa, joka on usein monitoimijainen. Koulut ovat voineet itse määritellä, ketä tiimiin kuuluu. Hankkeen tavoitteen mukaisessa tiimissä on kuitenkin koulun rehtorin hyvä olla mukana.

Tiimivalmentajat lähettävät tiimille etukäteen luettavaa, joten tiimitapaamiseen tullaan valmistautuneena ja tietoisena valmennuskerran tavoitteesta. Tiimivalmentajat vierailevat koululla viisi kertaa vuoden aikana.
 
He ovat valmennusten välillä yhteydessä sekä koulun rehtoriin, että hankeyhteyshenkilöön, sillä valmentamiset etenevät koulun henkilökunnan määrittelemän muutostavoitteen mukaan. Lisäksi hanketiimi osallistuu viisipäiväiseen Tiimiakatemia® Tiimioppimisen Startti –valmennukseen.

Tiimi toimii yksilön oppimisen välineenä. Tiimissä ruokitaan sisäisen motivaation lähteitä, jolloin yksilön aloitteellisuus, toimijuus ja oppiminen lisääntyvät. Tätä yksilön oppimista tuetaan lukemiseen innostamisella ja kannustamalla ketteriin kokeiluihin omassa työssä.

Hanketiimi valmentaa koko työyhteisöä jokaisen MoMo:n eli hanketiimin valmennuksen välissä. Tämä on oleellinen osa koko työyhteisön oppimista. Työyhteisön valmentamista suunnitellaan yhdessä tiimivalmentajien kanssa.

Suunnittelussa huomioidaan dialogin treenaamisen ja ryhmäprosessien merkitys. Yhteistoiminnallisilla työskentelytavoilla muotoillaan työyhteisöön muotoutuneita epätoivottuja ryhmittelyjä uusiksi ja mahdollistetaan dialogin treenaaminen. Työyhteisön oppimisessa tapahtuu selvää viivettä verrattuna hanketiimin oppimiseen. Viiveen lyhentämiseksi hanketiimin jäsenet voivat esimerkiksi hankkia työyhteisöstä itselleen ”avecin”, jota voi kutsua työyhteisövalmennuksiin avuksi. Hanketiimi kannustaa työyhteisöä asettamaan lyhyen ja pitkän aikavälin muutostavoitteita sekä rohkaisee kokeiluihin. Valmentamisen kehä toistuu lukuvuoden aikana viisi kertaa, jolloin yhdessä oppiminen ja sen myötä hyvinvointi yhteisössä lisääntyvät.