Yksittäinen valmennuskerta

Yksittäinen valmennuskerta sisältää ennakkovalmistautumista, dialogia, työskentelyä ja asioiden tiivistämistä. Valmennuskerta noudattelee samaa rakennetta joka kerta.
Valmennus aloitetaan Check in –vaiheella, jolloin orientoidutaan valmennuskerran teemaan. Jokainen saa puheenvuoron. Tässä vaiheessa palataan vielä työyhteisövalmennuskerran kokemuksiin ja sieltä tulleisiin syötteisiin.
Dialogi-vaiheessa valmentajat haastavat hanketiimin jäsenet reflektoimaan luettua ja koettua. Hanketiimin jäsenet rakentavat tässä vaiheessa yhteistä ymmärrystä muutostavoitteena olevasta aiheesta.
Työskentelyvaiheessa työskennellään joko tiimivalmentajien valitseman yhteistoiminnallisen työtavan tai tiimin itsensä synnyttämän työtavan avulla muutostavoitteen ydinasioiden kirkastamiseksi.
Suunnitteluvaiheessa keskitytään suunnittelemaan työyhteisövalmennuskertaa. Tässä vaiheessa tiimi sopii yhteiset aikataulut valmistelun jatkamiselle.
Check out –vaiheessa jokainen tiimin jäsen pääsee kertomaan tunnelmia ja oppeja valmennuskerrasta. Tässä tehdään myös lupauksia siitä, mitä muutostavoitteen heti toteutettavaa asiaa kukin aikoo tehdä.